ПОЛИЦИЯ ОДЕССЫ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПРОСЫ. СУД НЕ УВИДЕЛ НАРУШЕНИЯ (ВИДЕО, ДОКУМЕНТ)

воскресенье, 1 мая, 2016 - 22

Еще в 2015 году 24 декабря  были поданы информационные запросы в управление патрульной полиции относительно  бездеятельности полицейских и противоправных действий. Как и при ГАИ, ответа не последовало.

ОБРАЗЕЦ:

                                                            До управління патрульної поліції _________________

                                                            _____________________________________________

                                                            Булгару Олексія Борисовича

                                                            Журналіста газети «Дорожный контроль. Одесса»

                                                            Адреса редакції: 65000, м. Одеса, вул. Гімназична, 30

                                                            (підвальне приміщення), тел. 097-586-63-64

                                                            063-777-22-91

                                                           ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Згідно із Конституцією України, стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до Закону України «Про інформацію», Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин
1.Основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію;

відкритість, доступність     інформації,    свобода    обміну інформацією;

……….
достовірність і повнота інформації;

Стаття 3. Державна інформаційна політика:
1.Основними напрямами державної інформаційної політики є: 
забезпечення доступу кожного до інформації; 
Стаття 5. Право на інформацію: 
1. Кожен  має  право на інформацію,  що передбачає можливість вільного одержання, 
використання, поширення, зберігання та захисту інформації,   необхідної  для  реалізації  своїх  прав,  свобод  
і законних інтересів. 
Стаття 7. Охорона права на інформацію:
1.Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім  суб'єктам  інформаційних  відносин  
рівні права і можливості доступу до інформації. 
Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства  про інформацію:
Порушення законодавства України про  інформацію  тягне  за собою   дисциплінарну,   цивільно-правову,   
адміністративну   або кримінальну відповідальність згідно із законами України. 

На підставі Закону України «Про звернення громадян», Стаття 1. Звернення громадян

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян:

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

На підставі вище наведеного,

                                                                       ПРОШУ:

  1. Надати нарочно письмову обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк;
  2. При яких випадках (посилаючись на норми законодавства) працівник патрульної поліції має право застосовувати спеціальні заходи та засоби до правопорушника, чи обов’язково при цьому мати докази правопорушення, які нормативно-правові документи при цьому повинен скласти поліцейський?
  3. Чи має право працівник патрульної поліції застосовувати сльозоточивий газ до водія, якщо водій не виходить з автомобілю та не передає водійське посвідчення у руки поліцейського?
  4. Чи має право працівник патрульної поліції вимагати від водія передати поліцейському у руки водійське посвідчення (з посиланням на конкретні норми законодавства) у яких випадках?
  5. Чи має право працівник патрульної поліції застосовувати до правопорушника спеціальні засоби (наручники), якщо правопорушник відмовляється давати показання або пояснення щодо себе, яка відповідальність настає за відмову давати таки показання?
  6. Який час має право патрульний поліції затримувати правопорушника не маючи доказів його порушення?
  7. Надати відповідь посилаючись на норми законодавства згідно ст. 3 Закону України «Про національну поліцію» з вказуванням пункту питання у запиті та його відповіддю відокремлено друг від друга.

24.12.2015                                                                                                                           Булгару О. Б.

В феврале 2016 года мы обратились в суд с исковым заявлением о признании бездеятельности противоправной.

ОБРАЗЕЦ:

                                                                   До Одеського окружного  адміністративного суду

                                                                   65090, м. Одеса  Фонтанська дорога, 14

                                                                   Позивач: Булгару Олексій Борисович

                                                                   65000, м. Одеса, вул.

                                                                   Тел. 097-586-63-64; 063-777-22-91

                                                                    Відповідач: начальник управління патрульної поліції

                                                                    у м. Одесі

                                                                    Білецький Михайло Миколайович

                                                                    Адреса роботи: 65114 м. Одеса, вул. Корольова 5

                                                                    Інші відомості невідомі   

 

                                                                    Третя особа: Управління патрульної поліції у м. Одесі

                                                                    65114 м. Одеса, вул. Корольова 5                                                                 

 

                                                                     ПОЗОВHА  ЗАЯВА

                                                    про визнання бездіяльність протиправною

Цей позов поданий на підставі ст.17 КАС України яка прямо визначає, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних осіб із суб’єктом  владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч.3 ст.18 КАСУ справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються  і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

24.12.2015 до управління патрульної поліції у м. Одесі був направлений інформаційний запит (в додатках), щодо надання інформації про діяльність цього органу з окремих питань. Згідно з вхідним номером та підписом про отримання управління патрульної поліції у м. Одеси отримало інформаційний запит  24.12.2015 року під №1942.

Конституція України, Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до Закону України «Про інформацію»,

Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин 

1. Основними принципами інформаційних відносин є: 

гарантованість права на інформацію; 

відкритість, доступність     інформації,    свобода    обміну інформацією; 

достовірність і повнота інформації; 

……

Стаття 6. Гарантії права на інформацію
1. Право на інформацію забезпечується:

……..

обов'язком суб'єктів    владних    повноважень    інформувати громадськість та засоби масової інформації 
про свою  діяльність  і прийняті рішення; 

обов'язком суб'єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи  або  відповідальних  осіб  
для  забезпечення   доступу запитувачів до інформації; 

………..

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 

1. Порушення законодавства України про  інформацію  тягне  за собою   дисциплінарну,   цивільно-правову,   
адміністративну   або кримінальну відповідальність згідно із законами України. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію

1.Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

…….

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Станом на  28.01.2016 я не отримав від управління патрульної поліції у м. Одесі повідомлення в письмовій формі про продовження строку розгляду інформаційного запиту.

Станом на  28.01.2016 я не отримав від управління патрульної поліції у м. Одесі відповіді на мій інформаційний запит від 24.12.2015 року.

Hа підставі викладеного, керуючись ст.6, 17, 18, 104, 105, 106 КАС України,

 ПРОШУ:

1. Визнати бездіяльність управління патрульної поліції у м. Одесі протиправною щодо ненадання відповіді на питання викладені у інформаційному запиті від  24.12.2015 року, який надійшов  до управління патрульної поліції у м. Одесі  24.12.2015 року.               

Додатки:

        Копія уточненої позовної заяви та доданих документів для всіх сторін по справі.

        Чек судового збору (тільки суду)

16.02.2016 р.                                                                                                               Булгару О. Б.

 

Суд неохотно рассматривал данное заявление. Приобщил к процессу третью сторону в лице управления патрульной полиции на стороне ответчика. И, в конце концов, отказал в удовлетворении искового заявления, мотивируя тем, что это почта виновата, что ответ не пришел. Суд не углядел тот факт, что в информационном запросе, заявитель просит предоставить ответ нарочно, что также является противоправным.

Не соглашаясь с участием патрульной полиции, средством ходатайств мы получили положение структурного подразделения департамента патрульной полиции и соответствующий приказ на создание управления патрульной полиции в г. Одесса.

Судебный сбор составил 552 гривны.

Три подобных делопроизводства заканчиваются аналогичным образом. Нарушение законов Украины суд не видит, а высокий судебный сбор не всегда дает возможность продолжать судебные разбирательства.

Деятельность Дорожного контроля. Одесса направлена на содействие и помощь гражданам. На своих примерах мы моделируем ситуацию, разъясняем, как поступать в том или ином случае. После всего обращаемся в суд и освещаем это в средствах массовой информации и сети интернет.

Будьте взаимно вежливыми с сотрудниками полиции, помните – они работают для нас.

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки
Яндекс.Метрика

Сейчас на сайте

Пользователей онлайн: 0.

Контакты

Вы можете связаться с нами используя следующие номера телефонов.